Hakkımızda

Tıbbı Psikoloji Uygulama Merkezi, sağlık ve psikoloji disiplinlerinin entegrasyonunu temel alarak, bireylere holistik bir bakış açısı sunan, köklü bir kurumsal yapının parçasıdır. Merkezimiz, uzman kadrosu ve geniş hizmet yelpazesi ile, bireylerin psikolojik sağlıklarını koruma, iyileştirme ve geliştirme amacını taşımaktadır.     

Tıbbi Psikoloji Uygulama Merkezi, 2020 yılında Uzman Psikolog Leyla Aslan ve Uzman Klinik Psikolog Deniz Eryılmaz tarafından kuruldu. İki uzmanın bir araya gelmesiyle oluşturulan bu merkez, bireylerin ruh sağlığına odaklanan yenilikçi ve etkili bir hizmet sunma amacını taşımaktadır.

 Vizyonumuz, bireylerin yaşam kalitesini artırmak, psikolojik sağlıklarını güçlendirmek ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır. Misyonumuz ise bilimsel temellere dayalı, etik değerlere bağlı, bireyin bütünlüğünü gözeten bir anlayışla tıbbı psikoloji uygulamalarını sunmaktır.

Tıbbi Psikoloji Uygulama Merkezi, çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelere yönelik geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Psikoterapi alanında uzmanlaşmış merkez, aynı zamanda stres yönetimi, psikolojik dayanıklılık, çocuk danışmanlığı ve okul danışmanlığı gibi konularda da profesyonel destek sağlamaktadır. Merkezin temel hedefi, danışanların yaşam kalitesini artırmak ve psikolojik iyiliklerine katkıda bulunmaktır. Temel hedefimiz Sizinleyiz diyerek hem biyolojik hem de psikolojik olarak her zaman yanınızda yer almayı hedef haline getirmekteyiz.

Merkezimizde uygulanan psikoterapi yaklaşımları, bireyin ihtiyaçlarına özgü olarak belirlenir. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikanalitik terapi, bütüncül terapi, EMDR terapi ve çözüm odaklı terapi gibi çeşitli yöntemler, danışanın durumuna uygun olarak seçilir. Bu çerçevede, bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve yaşadıkları sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amaçlanır.

 

Merkezimiz, tıbbi psikoloji danışmanlığı alanında öncü bir rol üstlenmektedir. Psikolojik ve fiziksel sağlık arasındaki derin bağlantıyı anlamak, merkezimizi benzersiz kılar. Tedavi edilmemiş psikolojik sorunların, bedensel sağlığı olumsuz etkileyebileceği bilinciyle, bireylere bütüncül bir yaklaşım sunmaktayız. Kronik ağrı, hastalıkların psikolojik etkileri, travma sonrası stres bozukluğu gibi konularda uzmanlarımız, danışanlara destek olmaktadır.

Tıbbi psikoloji, fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel ve duygusal sağlığı da ele alan bir disiplindir. Bu alan, sağlık hizmetlerinde bütüncül bir yaklaşımın temelini oluşturarak, danışanların sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ihtiyaçlarını da dikkate alır.

Tıbbi Psikoloji Uygulama Merkezi olarak danışanların durum ile başa çıkma becerilerini güçlendirmek, stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak ve tedavi süreçlerini iyileştirmek için çalışırlar. Zihinsel sağlık, fiziksel sağlığın tamamlayıcısıdır ve bir bütün olarak ele alındığında daha etkili sonuçlar elde edilir. Zihinsel sağlık sorunları, çeşitli tıbbi durumlarla sık sık ilişkilidir. Kronik hastalıklar, travmalar veya cerrahi müdahaleler, hastaların zihinsel sağlığını etkileyebilir. Ekibimizde bulunan uzman psikologlar, bu durumları değerlendirir ve tedavi planlarına uygun zihinsel sağlık destekleri sağlar.

Merkezimiz, tıbbi psikoloji danışmanlığı alanında öncü bir rol üstlenmektedir. Psikolojik ve fiziksel sağlık arasındaki derin bağlantıyı anlamak, merkezimizi benzersiz kılar. Tedavi edilmemiş psikolojik sorunların, bedensel sağlığı olumsuz etkileyebileceği bilinciyle, bireylere bütüncül bir yaklaşım sunmaktayız. Kronik ağrı, hastalıkların psikolojik etkileri, travma sonrası stres bozukluğu gibi konularda uzmanlarımız, danışanlara destek olmaktadır.

Merkezimiz, sadece bireylere değil aynı zamanda meslektaşlarına ve topluma da katkıda bulunmayı hedefler. Meslektaşlarımız için düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerle, sektöre değerli katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca, kurumlar için çeşitli konularda seminerler düzenleyerek, psikoloji alanındaki bilgi paylaşımını artırmayı amaçlarız.

Merkezimizde görev alan uzman kadromuz, sadece hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Psikoloji alanındaki yenilikleri takip ederek, bilimsel araştırmalara katılarak, sektöre katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Ankara Psikolog ekibi olan merkezimizin başarısının arkasında uzman kadro bulunmaktadır. Uzman Psikolog Leyla Aslan ve Uzman Klinik Psikolog Deniz Eryılmaz liderliğindeki ekip, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitimleri, zengin deneyimleri ve etik değerlere olan bağlılıkları ile bilinmektedir. Ayrıca, merkezin liderleri akademik çalışmaları ve yayınları ile sektöre katkıda bulunmaktadır.

Tıbbi Psikoloji Uygulama Merkezi olarak, uzman kadromuz, geniş hizmet yelpazemiz ve kurumsal kültürümüzle bireylerin psikolojik sağlıklarına katkıda bulunmak, topluma bilgi ve farkındalık kazandırmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Bilimsel temellere dayalı, etik değerlere bağlı ve bireysel ihtiyaçlara odaklanan yaklaşımımızla, Ankara'da tıbbi psikoloji alanında öncü bir merkez olmanın gururunu yaşamaktayız.