Çocuk ve Ergen Psikiyatri

Uzman Doktor Abdülbaki Artık

 

1985 yılında Afyonkarahisar’da doğdu.

Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir.

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Asistan olarak başlamış 2018 yılında Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlığını almıştır.

Mecburi hizmetini Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde tamamlamıştır.

2020 yılında Doktor Öğretim üyesi olarak Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları A.B.D da hizmet vermiştir.

2022 yılında ise tekrar Ankara’ya dönüş yaparak Memorial Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniğinde bir dönem hizmet vermiştir.

Ankara çocuk ve ergen psikiyatri hekimi olarak Tıbbi Psikoloji Uygulama Merkezine ise gönüllü bilimsel danışmanlık yapmaktadır.

Doktora Tezi ise olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan

prepubertal erkek çocuklarda otizm benzeri belirtilerin ve agresyonun serum testesteron,

oksitosin, kortizol ve androstenedion ile ilişkisi şeklindedir.

Bilimsel dergilerde yayınlanmış yayınları ise

13.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

1: Ünal, F., Öktem, F., Çetin Çuhadaroğlu, F., Çengel Kültür, S. E., Akdemi, D., Foto Özdemir, D., ... & Artık, A. (2019). Reliability and Validity of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version, DSM-5 November 2016-Turkish Adaptation (K-SADS-PL-DSM-5-T). Turkish Journal of Psychiatry, 30(1).

2: Cak, H. T., Karaokur, R., Uysal, S. A., Artık, A., Kabak, V. Y., Karakök, B., ... & Kültür, E. Ç. (2018). Motor Proficiency in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Associations with Cognitive Skills and Symptom Severity. Turk Psikiyatri Dergisi, 29(2), 92.

3: Acikel, S. B., Hosoglu, E., Artik, A., & Aydemir, F. H. Y. (2021). Increased serum nesfatin-1 levels among adolescents diagnosed with major depressive disorder. ARCHIVES OF, 48(1), 16.

4: Ünal D, Mustafaoğlu Çiçek N, Çak T, Sakarya G, Artik A, Karaboncuk Y, Özusta Ş, Çengel Kültür E. Comparative analysis of the WISC-IV in a clinical setting: ADHD vs. non-ADHD. Arch Pediatr. 2021 Jan;28(1):16-22

5: Acikel S.B., Artik A. (2022). The association between Altmetric, PlumX metrics and citation count of publications which was published in top child and adolescent psychiatry journals. Psychiatria Danubina

6: Acikel, S. B., Hosoglu, E., Artik, A., & Aydemir, F. H. Y. (2022). Serum apelin-13 levels are decreased among adolescents diagnosed with major depressive disorder. Psychiatria Danubina

13.2. Alan Endeksleri (ÜAK Tarafından Tanımlanan Alanlar İçin) Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 

13.3.    Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Araştırma Makaleler

 

13.4. ULAKBİM TR Dizin Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

1: Çetin, N., Aytar, A. G., Pak, M. D., & Artık, A. (2016). Ergenlerde anne-baba ve arkadaşlara bağlanma biçimleri ile romantik ilişkilerde sorun çözmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 79-95.

13.5.    Diğer Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 

13.6.    Yurtdışı Bildiriler

1: Artık, A. B. (2018). Quantitative EEG findings in the psychopharmacological treatment of ADHD. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 342-342.

2: Artık, A., Mızrak, S. (2022) Serum tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis (TWEAK) levels are increased  in children Autism spectrum disorder (ASD).  10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara

3: Artık, A., Mızrak, S. (2022) GALECTIN-3 LEVELS IN AUTISM SPECTRUM DISORDER CHILDREN PATIENTS 10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara

4: Artık, A., Çengel Kültür, S.A., Portakal, O., Karaboncuk, A.Y(2022) THE ASSOCIATION BETWEEN AUTISTIC TRAITS AND SERUM TESTOSTERONE, OXYTOCIN AND ANDROSTENEDIONE LEVELS IN PREPUBERTAL MALE DRUG NAIVE CHILDREN WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER. 4. TIP BİLİMLERİ KONGRESİ (TEZ KONUSU).

13.7. Yurtiçi Bildiriler

1: Artık, A.(2018) Daha Kaliteli Bir İletişim İçin Medya Tabanlı Araçlar. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığıve Hastalıkları Kongresi, İstanbul

2: Artık, A. (2019) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Otistik Özellikler, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığıve Hastalıkları Kongresi, İstanbul

13.8.    Yurtdışı Kitap, Kitap Bölümü

1: Abdülbaki Artık, İMPULSİVİTE VE ÖFKE , (Kitap Bölümü), Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Güncel Yaklaşımlar ve Temel Kavramlar, Akademisyen Yayınevi, Kitap Bölüm yazarlığı

13.9.    Yurtiçi Kitap, Kitap Bölümü

1: Abdülbaki Artık, ÇOCUK VE ERGENLERDE DUYGUSAL SORUNLAR, (Kitap Bölümü), Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Ocak, 2019, Nobel Akademik Yayıncılık

2: Artık A, Per H. Otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda uyku sağlığı ve bozuklukları. Per H, Arhan E, editörler. Çocuklarda Uyku Sağlığı ve Bozuklukları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.81-6

3: Artık A, Per H. Nörokütanöz hastalıklarda nöropsikiyatrik sorunlar. Çarman KB, editör. Nörokütanöz Hastalıklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.38-41.

  1. Atıf

14.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makalelerde Atıf Sayısı: 63

14.2. Alan Endeksleri (Varsa) Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makalelerde Atıf Sayısı:

14.3. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makalelerde Atıf Sayısı:

14.4. ULAKBİM Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makalelerde Atıf Sayısı:

14.5. Diğer Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makalelerde Atıf Sayısı:

14.6. Tanınmış Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitapta Atıf Sayısı:

14.7.    Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitapta Atıf Sayısı