Dr. Kl. Psk. Elif Kandaz


06.02.1978 yılında İstanbul’ da doğdum

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık lisansını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ruhsal Travma alanında tamamlamıştır.

Lisans mezuniyetinin ardından, Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi’nde staj yapmıştır, ardından geriatrik vakalarla çalışmaları olmuştur.

Diyaliz Merkezinde kronik böbrek yetmezliği hastaları ve ailelerine destek programlarında görev almıştır, aynı süreçte Kocaeli Üniversitesi Gündüz Hastanesi ve Ruhsal Travma Merkezinde Prof. Dr. Tamer Aker süpervizyonu eşliğinde görev almıştır.

Buz Hokey takımıyla öfke kontrolü, motivasyon ve konsantrasyon çalışmaları yürütmüştür.

Engellilerin psikolojik rehabilitasyonuyla ilgili çalışmaları olmuştur ve kısa bir dönem ergenlerle çalışmıştır.

 

Prof. Dr. Sirel Karakaş eğitmenliğinde “Nöropsikolojik Testler”, Davranış Bilimleri Enstitüsün’de “Stratejik Aile ve Çift Terapileri” Psk. Emre Konuk ve Ehud Oren eğitmenliğinde “EMDR – Duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma terapisi” Dr. Eşeref Müezzinoğlu eğitmenliğinde “Tıbbi Hipnoz” Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde “Şema Terapi” Joan Farrel ve Ida Shaw eğitmenliğinde “ Gruplarda Şema Terapi” çalışma grubunda katılım göstermiştir, Prof .Dr. Aslıhan Dönmez eğitmenliğinde “Bilişsel Davranışçı Terapiyle Sağlıklı ve Kalıcı Zayıflama Terapi Programı” eğitimi almıştır, “Neuorobiofeedback Eğitimi” “Enerji Terapileri Eğitimi” “Travmatik Yaşam Olayları Sonrasında Psikolojik İlk Yardım” eğitimleriyle birlikte Dr. Oğuz Omay yönetiminde “Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi Teknikleri”, Hatice Ergin ve Tamer Ergin eğitmenliğinde “CAS” , Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu eğitmenliğinde “SCID 5 Uygulama Eğitimi” aldığı eğitimler arasındadır.

2006 yılı itibariyle sırasıyla NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde ve ardından NPFeneryolu Tıp Merkezi’nde uzman psikolog olarak çalışmıştır. ve 2013 yılı itibariyle Üsküdar Üniversitesinde akademik kadroda yer almaktadır.

 Halen psikoloji doktora programına devam etmektedir.


Çalıştığı alanlar;

Travmatik yaşantılar sonucunda ortaya çıkan psikolojik sorunlar, yeme bozuklukları, obsesif – kompulsif spektrum bozuklukları , kaygı bozuklukları (panik atak , fobiler v.b), performans kaygısı, depresyon , bipolar bozukluk , psikotik bozukluklar (psikosoyal beceri eğitimi), çift ve aile ilişki sorunları, yas, kişilik bozuklukları, ebeveynlere ergen danışmanlığı.