Aydoğan Arı  

Doktor Klinik Psikolog / Eğitmen


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden   1993 yılında mezun olmuştur.


2002-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır. Ardından 2009-2012 yılları arasında Miskolc University’de ‘Psikodinamik Psikoloji’ alanında çalışmalar yaparak doktorasını tamamlamıştır.

 

Lisans eğitimi sürecinde Çiğdem Kağıtçıbaşı ile Psikoloji alanında çalışmalar yapmıştır. STFA Holding ‘de ‘Üstün zekalı oyuncuların kırsal bölge okullarında araştırımaları’ çalışmasına katılmıştır.Mezun olduktan sonra İstanbul P&C Klinikte Klinik Psikolog olarak görev yapmaya başlamıştır. 30 senedir aktif olarak mesleğini icra etmektedir. Mesleğine askerlik görevi için ara verdiği dönemde Şanlıurfa Lisesi’nde Valilik emri ile psikoloji alanında çalışmalar yapmıştır.

 

Uzmanlık ve Çalışma Alanları

*Psikodinamik Psikoloji (Boğaziçi Üni. + Miskolc Uni)
*Schema (Şema) terapi (Copenhagen Uni.)
*EMDR (London Academy + USA)
*Çift Terapisi (Miskolc Uni)
*Çocuk Şema (Zurich)
*Dini saplantılar (Marmara Üni. + Atatürk Üni.)
*Cinsel Terapi (Miskolc Uni)
*Bilişsel Yaklaşımlar (Boğaziçi Uni + Miskolc)
*Gestalt Principles (Zurich)

 

Verdiği Eğitimler

Psikoloji , PDR , Sosyal Hizmet ,Sosyoloji Mezunlarına ve Öğrencilerine 

EMDR Eğitimi , ŞEMA Eğitimi ,Psikodinamik Terapi Eğitimi , Aile ve Çift Terapisi Eğitimi 

Devlet Okulları ;
Yöneticilerine ‐ Yönetişim, Liderlik
Rehber

Öğretmenlere ‐ Rehberlik ve Danışmanlık
Öğretmenlere ‐ Sınıf Yönetimi & Ölçme Değerlendirme


Velilere ‐ Ergen Psikolojisi & Sınav Öğrencisine Anne‐Baba Olmak

Öğrencilere ‐ Sınava Hazırlık Süreci ‐ Sınav Kaygısı ‐ Kariyer Planlama

 

Yayınlar

Sınav Çocuğuna Anne‐Baba Olmak (4.Baskı) (Bilgiölçer Yayınları)