Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi esnasında Psikiyatri klinikleri ve okul öncesi eğitim merkezleri dahil olmak üzere farklı kurumlarda deneyim kazanmıştır.

Eğitim hayatına Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Boylam Psikiyatri ve Amatem Hastanesi’nde çalışmış ve alan saha uygulamasını gerçekleştirmiştir. Atılım Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma merkezinde öğrencilerle çalışmış ve saha uygulaması altında danışan takibi gerçekleştirmiştir. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde süpervizyon süreci boyunca alan çalışması yapmış ve hem yataklı klinik hem de ayaklı poliklinik süreçlerinde aktif rol almıştır. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı tarafından verilen bireysel psikoterapi süpervizyonu sürecinde danışan takibi yaparak psikoterapi yetkinliği kazanmıştır.

Yüksek lisans mezuniyet projesini ‘YInstagram'da Psikoloji İle İlgili Bilgi Yayınlayan Psikologların Eğitim Yeterlilikleri ve İş Doyum Düzeyleri: Paylaşılan İçeriklerdeki Etik İhlallerin İncelenmesi,’ üzerine yazmış Türkiye ve dünya literatüründe bu alandaki ilk çalışmalardan birine imza atmıştır ve yüksek bir başarı sağlayarak mezun olmuştur ve Klinik Psikolog unvanını almıştır.

Yüksek lisans eğitiminin ardından psikolojik danışma sitesinde de klinik psikolog olarak görev yapmış, ergen ve yetişkin bireylerle psikoterapi süreci yürütmüştür ve yürütmektedir.

Sertifikalar

2020 - Şema Terapi

2021 - Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

2022 - Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi

2021 - MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Testi Uygulayıcı Eğitimi

2022 - Bilişsel Davranışçı Terapi

2022 - Çift ve Aile Terapisi

2021 - KUPO-N – Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi

2021 - Beier Cümle Tamamlama Testi

2022 - MOXO Dikkat Testi

2018 - Resim Analizi

2021 - Davranışsal Nörobiyoloji ve Nörofelsefe

2019 - Travma ve Krize Müdahale

2021 - Tematik Algı Testi (TAT)

2020 - Kayıp ve Yas Danışmanlığı